Om Eyepax

Eyepax grundades 2006 och har idag fler än 140 anställda inom IT, fördelat på kontor i Colombo och Stockholm. Våra IT-tjänster omfattar hela livscykeln för mjukvaruutveckling med teknik för klient–server, webben, sakernas internet, maskininlärning, blockkedjan och mobiler.

Våra lösningar är noggrant utformade och utvecklade av certifierade mjukvaruingenjörer och datavetare inom flera olika områden. Mjukvaruutvecklingen sker primärt på vår avdelning i Sri Lanka, vilket gör att vi kan hålla nere priserna.

Med kombinerade färdigheter inom teknik och ledarskap, tillsammans med branschexpertis och vedertagna utvecklingsmetoder, ger vi våra kunder konkreta resultat. Bland våra kunder finns multinationella företag, små och medelstora företag och start-ups samt framstående myndigheter, public service och ledande utbildningsinstitutioner runtom i världen.

“Varje sparad krona i investeringskostnader innebär en konkurrensfördel.”

Merparten av mjukvaruutvecklingen sker på vår avdelning i Sri Lanka. Därmed kan vi erbjuda IT-tjänster till ett betydligt lägre pris utan att göra avkall på kvaliteten. I genomsnitt kan man räkna med 30 till 50 % lägre kostnad än i utvecklade länder. Fördelarna som följer med produktion utomlands medför att ditt företag kan förnya sina IT-lösningar oftare och få avsevärda konkurrensfördelar, för att inte nämna kostnadseffektivitet och ökad produktivitet – alltsammans innebär mer intäkter och ökad vinst. Det faktum att vi kan leverera mer för mindre jämfört med dyrare leverantörer inom landet gör oss till en attraktiv IT-partner.

Eyepax styrs och leds av sin styrelse. Styrelsen fattar strategiska beslut som rör planeringen på längre sikt, större investeringar och avyttringar.

Herr Guillaume Alabert
Ordförande
Nationalitet: fransman

Guillaume Alabert är en serieentreprenör och privat investerare med fokus på impact investing. Som Eyepax ordförande stöttar Guillaume ledningen med sin erfarenhet och hjälper företaget att expandera och uppfylla internationella standarder.

Han är också grundare och vd för Prizle, en ledande europeisk plattform för välgörenhetsshopping. Tidigare var han med och grundade Mobpartner, en specialist på mobilannonsering. Guillaume spelade en central roll för den pågående expansionen och för MobPartners intåg på den asiatiska marknaden, innan företaget köptes upp av Cheetah Mobile 2015.

Innan han grundade MobPartner hade Guillaume flera start-ups, däribland innehållsleverantören Alter Studios, NeXva på App Store, och Silk som sysslar med outsourcing. Guillaume har examen i datavetenskap från ISTY och i marknadsföring från ESSEC business school.

 

Herr Sanjaya Kodagoda
Direktör
Nationalitet: srilankes

Herr Kodagoda är en av Eyepax grundare och teknisk chef på bolaget. Han definierar bolagets tekniska vision och ansvarar för att ny teknik införlivas, vilket skapar utrymme för nya, innovativa lösningar. Sanjaya inledde sin karriär som mjukvaruingenjör på JBA Enterprise Resource Planning (ERP), som senare köptes upp av Infor. Hans digra erfarenhet av utveckling av mjukvara för företag, solida bakgrund inom databasutformning (både Oracle och SQL) och tekniska ledarskap understryker Eyepax förmåga att leverera globala lösningar, som visar sig i mjukvara i världsklass. Mr.Kodagoda har examen i systemvetenskap och design från National institute of Business Management i Colombo, och har arbetat med IT sedan 1998.

 

Herr Syard Bos
Direktör
Nationalitet: nederländare

Som en av Eyepax grundare ansvarar herr Bos för affärsutveckling på företaget. Han har det övergripande ansvaret för företagets expansion till nya marknader och för att etablera nya, internationella partnerskap. Herr Bos inledde sin karriär inom IT 1998 med inriktning på förnyelse av affärsprocesser och optimering av värdekedjor. Tillsammans med Cap Gemini lanserade han Sveriges första bokningsportal online åt Silja Line (Tallink), Nordens största rederi inom både passagerar- och godstransporter. Hans bakgrund inom ekonomi innebär att vi har med investeringens livscykel och avkastning i alla våra stora IT-investeringar. Herr Bos är holländare, boende i Sverige. Hans europeiska bakgrund och känsla för detaljer har låtit Eyepax utvecklas på ett sätt som är obekant för många mjukvaruföretag i Asien idag. Herr Bos har examen i ekonomi från Stockholms universitet och har arbetat som affärsanalytiker inom IT sedan 1996.

“Vårt team har en föredömlig blandning av individer med olika bakgrund som har analytisk förmåga, tekniska färdigheter och ledaregenskaper för att göra spännande idéer till värdefulla, innovativa IT-lösningar.”

Vi arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat åt våra kunder och för att hedra mjukvarubranschen. Snäva procedurer, vedertagen branschstandard inom mjukvaruutveckling och villighet att anta utmaningar och bli bättre gör att vårt expertteam, bestående av affärsanalytiker, mjukvaruarkitekter, mjukvaruutvecklare, tekniker, kvalitetssäkrare, projektledare och tekniska skribenter, är redo att infria de högsta förväntningarna.